Artiklar

Artiklar

Kräver snabb behandling. Nya rön om nerkylning. Idrotten är vår i särklass största folkrörelse.
 Vad är astma? Astma är en sjukdom som drabbar luftvägarna i form av tungandning, hosta och slembildning, en sjukdom som kommer i skov och som inte kan botas, men däremot behandlas.
Att bedöma besvär från skuldran är en av de svåraste områdena för en doktor.
Motion bra effekt på ångest och depression  Att fysisk aktivitet ger energi och ett bra humör är välkänt.
Det viktigaste vid fotledsstukningar är att OMGÅENDE linda foten hårt, så hårt man kan och törs, och ha denna hårda linda med foten i högläge, helst minst 1/2-1 timme.
"Finns ett samband mellan vila och förkylning? Nu har jag för första gången på länge helvilat två dagar i rad och nu börjar jag snora och nysa.
Det man i dagligt tal kallar hälsporre brukar för det mesta inte vara äkta hälsporre. Äkta hälsporre innebär en förbening av övergången mellan sena och skelett p g a långvarig inflammation.
Om klubbavtal med IMES/Idrottsdoktorn Skador och sjukdomar den främsta orsaken till låg prestation och idrottsavbrott. I idrott är skador mycket vanliga, 50% drabbas av skada med idrottsfrånvaro varje år.
Knäproblem och löpning är en av de vanligaste frågeställningarna i vår frågespalt och på mottagningen.
Knäleden - en av kroppens mest komplicerade leder. Knäskadorna hör till de allvarligaste problemen inom idrotten. 75 procent av alla invaliditetsersättningar inom idrotten i Sverige är till följd av knäskador.
Det finns flera modeller för hur man kan träna sin kondition optimalt, men all typ av aktivitet där pulsen stegras gör att konditionen förbättras.
Att träna sin kondition har blivit både en stor folkrörelse och ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet.
Löparmage – magproblem i samband med hård löpning – är en ganska vanlig åkomma, särskilt bland nybörjarlöpare.  Magproblem är vanliga vid kraftig fysisk aktivitet och träning.
H
Sträckning är en mindre sönderslitning av muskelvävnad.
Copyright Idrottsdoktorn.se/Löpkliniken 2011   RLS -  Standard-5-min-rehablöpschema RLS skall alltid individanpassas.   Löpning sker med successivt ökande mängd på skonsammare underlag ex.
Stressfraktur i underben hos löpare Stressfrakturer är tyvärr väldigt vanlig inom idrotten. Så mycket som var 10:e idrottsskada är en stressfraktur, och av dessa drabbar upp till hälften underbenet.
För att du skall hålla din kropp i bästa möjliga form är tre moment lika viktiga: styrka, kondition och rörlighet (=stretch).
  EGT – efter-graviditets-träning / löpare När barnet är förlöst är kroppen såsom vid 5:e graviditetsmånaden.
Underbensproblem med smärta hos löpare är tyvärr ganska vanligt, men går att förebygga. Problemet är att veta vad orsaken är. Det finns minst 4 "externa" orsaker till dessa: 1.
Vid fysisk aktivitet, särskilt vid hög intensitet, är risken för rubbningar i vätskebalansen stor.
Generellt brukar man räkna med minst lika lång tid som man varit borta från ordinarie träning för att komma igen på ursprungsnivån - det man kallar uppträningstid.
Överträning definieras formellt som "obalans mellan träning och återhämtning resulterande i allvarliga och förlängda uttröttningssymptom".
Överträningssyndrom (OTS) hos IMES (november 2016) Behandling av OTS bygger på ett teamsamarbete mellan den som söker hjälp, läkare, psykolog och fysioterapeut/coach.
Överträningssyndrom (OTS) hos IMES OTS definierar vi som en allvarlig obalans mellan träning och återhämtning som resulterat i utmattning.