Hur går ett läkarbesök till hos IMES?

Vad du söker för

Idrottares medicinska problem handlar om så mycket mer än bara ”ont i foten” att man inte bara med särskilda undersökningmetoder kan få grepp om problemet. Hos oss idrottare handlar det om hur och varför problemet uppstått, hur det påverkar idrottandet, vad det får för konsekvenser nu och i framtiden och dina personliga förutsättningar – en helhetssyn. 

Kvalitetstänkande

Läkarbesök hos oss sker alltid till specialistutbildad läkare. Ju mer kvalitet i utbildning och erfarenhet din läkare har desto lättare är det naturligtvis att komma fram till rätt diagnos och effektiv behandling. Inom IMES finns enbart specialister, kvalificerade medarbetare med särskild utbildning i och lång erfarenhet av idrottsmedicin.

Samtal

Man vet, via modern forskning coh erfarenhet sedan urminnes tider, att största delen av informationshämtandet för läkaren sker i samtalet med patienten. Mer än 80% av informationen kring ett medicinskt problem kommer från det läkaren inhämtar i samtalet med sin patient.

Det är därför viktigt att tillräckligt med tid avsätts för att varje patient skall bli lyssnad på, och att läkarens förmåga att lyssna är väl utvecklad. Samtalet och vad som framkommer i det är således det viktigaste instrumentet för att komma till rätta med ditt problem. På IMES är tillräckligt med tid alltid avsatt för att tidsnöd eller stress inte skall uppstå.

Undersökning

Läkaren kompletterar sedan med tester och undersökningar vad som framkommit i samtalet. Ibland behövs externa utredningar, tester eller undersökningar, t ex hos annan specialist eller via metod som inte finns på IMES (röntgen/MR, arbetsprov, blodprover m m).  Doktorn bedömer tillsammans med dig om sådant behövs. 

Diagnos och behandling

Efter att undersökningar är gjorda diskuterar och förklarar doktorn för dej om diagnos och vilket botemedel som krävs – se vidare under denna länk. Hos IMES handlar det ofta om att hitta balans mellan krav och förmåga, med träning eller annan behandling. Specialister på detta finns i nätverket. Vila ordineras ytterst sällan. Stor vikt läggs vid att förbereda dej för återgång till din normala aktivitetsnivå, och att du skall komma tillbaks så snabbt som möjligt.