RLS - Rehabschema för löpare

Copyright Idrottsdoktorn.se/Löpkliniken 2011

 

RLS -  Standard-5-min-rehablöpschema


RLS skall alltid individanpassas.

 

Löpning sker med successivt ökande mängd på skonsammare underlag ex. spårade stigar, men med  lägre intensitet (km/h) och frekvens (antal löppass/vecka max 3ggr/v) som innan skadan. Intervall- och backträning är inte tillåtet under rehabtiden. När rehabtiden är slut påbörjas ev intervallträning med samma försiktighet, d v s långsamt upptrappande dos.

Kom ihåg: Löparskor är färskvara, håller max 140 mil, särskilt viktigt vid rehab. Helst bör löpteknikbedömning/analys utföras parallellt, helst av någon med tillräcklig kunskap och erfarenhet, och kompensation av stegfel utföras. Till detta räcker oftast inte kvalitén i den enkla löpvideoanalys som görs i skoaffärer.

 

Vecka 1           Löpning 5 min/pass

Vecka 2           Löpning 10 min/pass

Vecka 3           Löpning 15 min/pass

Vecka 4           Löpning 20 min/pass

Vecka 5           Löpning 25 min/pass

Vecka 6           Löpning 35 min/pass

Vecka 7           Löpning 45 min/pass

O s v

 

Vid smärtdebut eller påökad smärta backar man schemat 2 veckor och börjar om därifrån.

Alla pass ska ha varit smärtfria för att ökning ska ske.