Puls och tryck

Fråga


Vad är normalt att ha i puls och blodtryck?

Svar


Hej Ellen!
Det beror på vad man menar. Vilopuls? Arbetspuls? Maxpuls? Viloblodtryck? Arbetsblodtryck? Medelblodtryck över dygnet?

Vilopulsen brukar ligga mellan 60-75 slag/minut. Maxpuls brukar efter 20-årsåldern ligga på 200 minus åldern. Arbetspulsen avgöra av en rad faktorer, såsom aktuell belastning, kön, ålder och konditionsnivå. Viloblodtrycket bör normalt ligga under eller lika med 160/90 mm Hg (något lägre värden diskuteras för närvarande), vilket också gäller för medelblodrycket och arbetsblodtrycket under dygnet.

Ställ en fråga