Hög puls vid träning.

Fråga

Jag är 36 år och man. Under ett konditionspass på ca timmen får jag anstränga mig för att hålla pulsen under 190. Om jag tränar på en nivå som jag upplever "ger något" stiger pulsen mot 200 sträcket och vid kraftigare belastning även däröver. Jag är motionär och ordinärt tränad. Frågan lyder. Kan den höga pulsen vara symtom på något som inte är rätt med hjärtat eller är det bara att köra på? Jag upplever inget obehag under träning men kan bli lite yr efteråt.

Svar

Hej!

Man kan inte utifrån de få uppgifter du nämner i din beskrivning helt utesluta hjärtfel och behöver i så fall undersöka hjärtat och ta ett EKG. Möjligen kan man sedan gå vidare med konditionsmätning för att fastställa din konditionsnivå och föreslå hur du bäst förbättrar den. Man bör dock hålla i minnet att maxpuls och arbetspuls varierar högst avsevärt med konditionsnivå, träningsinnehåll, kroppsvikt, ålder och en rad andra individuella faktorer. Undersökning kan göras via remiss från husläkaren till t ex oss eller direkt hos oss på mottagningen IMES/Idrottsdoktorn.se.