Stavgångsträning

Fråga


Kan man få en mätbar större effekt på exempelvis syreupptagningsförmågan om man promenerar med stavar (s.k. stavgång) än om man promenerar med samma intensitet utan stavar?

Svar


Hej!
Svar: Ja. Orsaken är att man vid stavgång använder en större muskelmassa (överkroppen) för förflyttningen, förutsatt att själva gåendet har samma intensitet. Annars är konditionsträningen avhängig intensiteten, där man i princip (mycket förenklat) får bättre kondition ju intensivare man tränar.