Det finns olika sorters muskelarbete.

Fråga

Vad menas med statiskt respektive dynamiskt muskelarbete?

Svar

Hej!

Statiskt muskelarbete innebär att muskeln arbetar i samma längd hela tiden, t ex då du håller ut armen i samma utsträckta läge och position hela tiden. Dynamiskt muskelarbete innebär arbete där muskulaturen förändrar graden av muskelsammandragning, såsom vid rörelse då du lyfter ut armen i utsträckt läge resp. sänker ner den. I praktiken är allt muskelarbete en blandning av statiskt och dynamiskt arbete. 

Ställ en fråga