Ledband av, i foten

Fråga

Ledband av vid hård spark på fotboll, trots ihärdidig balans- och styrketräning för foten i två år får jag ofta ont då jag sportar, spelar fotboll. Vad kan jag göra? (Träffade både ortoped och sjukgymnast i samband med skadan. Var för ung för operation eftersom foten ej vuxit klart)

Svar

Du behöver träffa ortopd igen för att bedöma om man behöver överväga kirurgi. Sök på egen hand (beroende på vilket landsting du tillhör) eller via remiss från dins husläkare.

Ställ en fråga