överansträngd fot - kortisonsalva?

Fråga

Jag trampade snett för ca 5 år sedan. Det brast kors och tvärs över hela foten.Någon klinisk undersökning eller röntgen blev aldrig gjord. Foten var ok efter ca ett halvår.Nu har jag fått ont igen, sedan ca 6v. Foten är "överansträngd".Smärta vid peroneussenornas infäste på utsidan av foten, både vid vila och rörelse.Smärta speciellt vid dorsalflexion och samtidig pronation. Kanske är det all snö på ojämna trottoarer som "tröttat ut" foten. Jag sökte hos primärvården och fick ordinerat sjukgymnastik, värmekudde och NSAIDsalva. Då jag redan ätit en omgång Ipren, tejpat foten och hållt den varm, masserat och använt bra skor tog jag upp frågan om kortisoninjektion. Läkaren avslog denna idé och skrev istället ut kortisonsalva Elocon(för hudinflammationer såsom psoriasis). Jag undrar nu om hudsalvas verkningsgrad. Kan den tränga igenom hud till muskler och senor och ligament? Jag hittar ingenting i min litteratursökning om detta. Skall det någon ytterligare behandling till för att komma tillrätta med foten?

Svar

Sannolikt har du en koodinationsbrist (och möjligen styrkebrist) i en del stabiliserande muskler i underbenet, såsom du nämner möjligen peroneus. Helt fel åtgärd är att tejpa foten eller på annat sätt snöra in den med yttre stabilisering, eftersom den åtgärden riskerar att ta bort den lilla stabilitetsträning du får nu genom ditt gående och stående, och då blir det ju sämre. Kortisonkräm i detta fall är inte lege artis (inte enligt vetenskap och beprövad erfarenhet = kvacksalveri). NSAID-kräm har ingen effekt på orsaken till besvären och knappast heller på symptomen. Kortisoninjektion är att betrakta som enbart syftande till symptombehandling, men har sannolikt ingen effekt. Man måste således behandla orsaken till att besvären uppkommit och kvarstår, genom att träna det som fattas; gissningsvis (jag har ju inte undersökt dej) koordination och styrkekvaliteter. Först bör man fastställa orsaken genom undersökning, därefter kan man ge seriösa ordinationer som leder till bättring. Sök hos din idrottsläkare!

Ställ en fråga