muskelinflammation?

Fråga

Hej! Jag är 37 år och har löptränat i ca 12 år. Har aldrig varit skada eller haft några problem. Det har sagts till mig vid köp av skor att jag har ett perfekt löpsteg. I november började jag känna av en "smärta" på framsidan av underbenet. Det "bränner" längs med hels muskeln alltså på utsidan. Det är ingen kraftig smärta men jag valde ändå att avstå från löpning. Jag har gått på spinning under tiden men även då kännt av detta till och från. Har nu testat att löpa igen och har då inte haft ont under själva löpningen. Den brännande känslan har kommit efter några timmar. Vet inte hur jag vågar lägga upp träningen framöver. TACK på förhand!!

Svar

Skoaffärspåtittning av löpsteget är inte tillräckligt kvalificerat för att säga något om ditt löpsteg. I skoaffären koncentrerar man sej på eventuell förekomst av pronation (inåtvridning) i foten. 80% av vuxna pronerar mer eller mindre, men det är bara en liten del av dessa som har problem som säkert kan relateras till pronationen i sej. Tanken hos skoaffären är att kompensera för pronationen med särskild sko och/eller fotbäddar, vilket således många får. För att kunna säga något kvalitativt om ditt löpsteg krävs betydligt mer av undersökaren i kunskap och erfarenhet än vad som kan krävas av skoaffärspersonal (även om det naturligtvis finns undantag). Fot- och underbensproblem hos löpare består oftast i flera komponenter, där en eventuell vridning av foten enbart är "droppen som får bägaren att rinna över".

Din beskrivning låter som en överbelastning av den muskel som lyfter på fotbladet och vrider fotleden inåt. Det kan ske t ex vid byte av löpunderlag eller skotyp, men också vid överbelastning p g a löpstegsfel. I ditt fall skulle en undersökning av dej och en tillräckligt kvalificerad löpstegsbedömning kunna avslöja problemets natur. Sådan kan man få via naprapat/sjukgymnast/idrottsläkare med löpningsinriktning, t ex hos Löpkliniken i Stockholm (Joseph Beg).

Ställ en fråga