Ont i knä

Fråga

Hej, efter att lyssnat på din föreläsn i går (TSM) fick jag efter 13 km löpning akut, utan vrickning ont i knät, det kändes som att benet vek sig, Har haft linda på och tagit NSAID i natt är bättre i dag men osäker om jag måste undersöka knät.

Svar

Hej!
Mycket bra primäråtgärdat, precis som jag berättade för er.

Att benet viker sej, förlorar kraft, betyder ingenting diagnostiskt i sej. Det handlar om en skyddsreflex, där muskeln automatiskt hämmas vid smärta. Dina besvär kan t ex bero på en översträckning i någon knävävnad. Så länge det inte svullnat kraftigt kan man lugnt avvakta. Kraftig knäsvullnad och knäsmärta skall dock alltid undersökas akut.

Avvakta närmaste dygnen och fortsätt med NSAID några dagar. Om knäsvullnad och/eller smärta kvarstår är du välkommen för bedömning.

Ställ en fråga