Ont i vaderna

Fråga

Hej! Min dotter som är 13 år och spelar fotboll har fått problem med smärtor i vaderna. Det går oftast bra att spela fotboll och att springa intervaller, men hon kan inte jogga då smärtan kommer omedelbart. Vi har provat med inlägg i hälen samt stödstrumpor, masserat in tigerbalsam och annat liniment innan träning men inget funkar. Vad kan detta bero på?

Svar

Hej!

Smärtor i vaderna är besvärande och handikappande, i det här fallet förbryllande då det bara kommer under joggning. Man behöver veta mer om bl a smärtans karaktär, när under loppet den kommer, och hur den debuterar för att kunna ge sej på en förklaring. Man behöver fastställa var smärtan är lokaliserad och göra några tester för att utröna om den är muskulär, hör till senor eller skelett. 

Som exempel kan nämnas en inte helt ovanlig diagnos; kompartmentsyndrom. Det beror på trängsel i någon av "säckarna", muskellogerna, som inrymmer muskler, blodkärl och nerver. När det blir trångt där, t ex när en arbetande muskel efter en stund blir blodfylld och därmed större, får muskulaturen för lite syre i förhållande till vad den förbrukar, varvid s k ischemisk smärta uppstår. När man upphör med aktiviteten försvinner den när muskeln svullnar av, och återkommer när man jobbar med muskeln igen.

För att kunna avgöra vilken diagnos som är aktuell, och därmed kunna råda bot på problemet, behöver man undersöka. Det kan ske hos idrottsläkare, eller ortopedspecialist med särskild idrottsmedicinsk vidareutbildning. 

Ställ en fråga