Alkohol och träning

Fråga


Hej,
efter långa diskussioner med några kompisar skulle jag en gång för alla vilja få veta vilken effekt alkohol har på musklerna i kroppen. Jag tänker närmast på direkta effekter och inte så mycket på indirekta effekter (som att det är svårt att träna dagen efter och att man ofta sätter i sig massa onyttig mat i samband med öldrickning). Är det någon skillnad mellan att dricka säg en öl om dan i jämförelse med att dricka sju öl en gång i veckan?

Svar


Hej!
De första rapporterna om muskelskador i samband med alkohol kom för över 100 år sedan (1822). Det förekommer två olika typer av skador, akut och kronisk myopati. Dessutom finns en form kallad "subklinisk myopati" där man inte upplever några subjektiva besvär förutom nedsatt prestationsförmåga. Den akuta myopatin drabbar den som druckit stora mängder eller druckit regelbundet under lång tid. Det som sker är en snabb nedbrytning av muskelfibrerna vilket känns som intensiv muskelvärk och kramper. Dessutom drabbas njurarna. Kronisk myopati kännetecknas av muskelsvaghet i muskler belägna längre ut från bålen, vilket ger svårigheter vid t ex gång i trappor, resa sig från sittande och ostadig gång. Den subkliniska myopatin diagnosticeras med blodprov, där man ser läckage av muskelspecifika enzymer. Samma läckage ser man vid muskelskador och öveträning eller överbelastning, t ex maratonlopp. Enzymstegringen är därför ett tecken på muskelskada. Hur mycket som krävs för detta är väldigt varierande och har bl a med näringsintag av kolhydrater, näringstillstånd, och genetiska faktorer att göra. Exakt vad som förorsakar skadan kemiskt är inte klarlagt. Sannolikt är alkolens nedbrytningsprodukt, acetaldehyd, involverat. Helt klart är att muskulaturen är mycket alkoholkänslig och att skadan nog är proportionerlig till mängden alkohol. "Kroniskt intag" av alkohol leder sannolikt till kroniska skador och "akut intag" av stora mängder ger akuta skador på muskulaturen.

Ställ en fråga