Behandling vid Bakercysta

Fråga

Har fått konstaterat att jag har bakercysta. Blev uppmanad att med lätt belastning cykla på min motionscykel. Kan detta vara riktigt. Förvärrar inte det?

Svar

En bakercysta som inte besvärar behöver inte åtgärdas. Om besvären är betydande och kvarstår eller försämras bör man låta en ortoped bedöma om den skall tas bort. Jag kan inte bedöma om det är relevant att cykla lätt på motionsscykel, eftersom du lämnar så lite information.

Ställ en fråga