Blodtryck

Fråga

Hur länge bör man träna på morgonen för att hålla blodtrycket pån en jämn nivå!

Svar

Jag förmodar att du avser att träna för att hålla viloblodtrycket på en acceptabelt låg nivå för att motverka hjärt-kjärlsjukdom. Det har inte bara med längden på aktiviteten att göra utan på din ålder, blodtrycksnivå, intensitet i motionsaktiviteten, hur ofta du tränar, vad du tränar, förekomst av andra sjukdomar m m.  Att man måste träna just på morgonen för att uppnå effekter på blodtrycket finns det inga studier som visat.

Mer om träning och blodtryck hittar du i FYSS på denna länk:

www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/27_Hypertoni.pdf

Om behöver ett mer avancerat eller individuellt anpassat svar är konsultation av din idrottsläkare på en mottagningstid en god idé. 

Ställ en fråga