Fotproblem

Fråga

Hej! Jag är en kille på 37 år, 65 kilo, generellt sett ganska vältränad, och har under lång tid haft problem med fötterna och sedermera även ländrygg/säte. Inledningsvis (aug-09) fick jag, efter en tuff träningsperiod, en känsla av "trötta, platta" hålfötter (inre längsgående fotvalv), och därefter direkt ont i en punkt i vä hålfot. Under hösten/vintern drog jag därför ner på löpträning till förmån för cykel, provade vila i samband med en voltarenkur, var hos kiropraktor 8 gånger, men upplevde inga direkta förändringar, vare sig till det bättre eller sämre. I vila hade jag under den här perioden inga direkta symptom utöver en ömmande punkt i vänster hålfot. Under aktivitet (löpning/cykel) hade jag ont i fötternas utsida och fram under trampdynorna, kompletterat med stickningar i utsidorna av fötterna och under hälarna efter träning. Jan-10 Undersökning ortoped, diagnos nedtrampade främre fotvalv, ordinerad ilägg, dessutom fick jag en kortisonspruta i vä hålfot mot trolig senknuta. Under våren försökte jag ta upp löpningen igen med utprovade ilägg, men symptomen kvarstod. Stickningar/domningar i häl och utsida/ovansida på bägge fötterna. Känsla av knölar under trampdynorna som varierar, efterhand även stickningar baksida lår, främst vid sittande. Apr-10 nytt ortopedbesök, blodprover, remiss till röntgen. Blodproverna visade märkliga B12-värden, därför remiss till VC för nya blodprover, röntgen visade dock ingenting. Maj/Juni-10 Ingen löpträning alls, mer sällan känslan av knölar under trampdynorna, dock lika mycket stickningar/domningar i häl, utsida/ovansida fötter och baksida lår. I början av juni även stickningar/domningskänsla i sätet, och problem att kontrollera tarmen vid två tillfällen. Juni-10 Besök VC, undersökning reflexer mm, nya blodproverna visade eosinofilia i övrigt u a, men remiss akut/ortoped för bedömning om ev. diskbråck. Akut MR utförd, inga diskbråck eller tumörer. Diagnos Spondylopati med rotskidecystor sacralt, vilket spontant inte bedömdes som orsak till mina symptom. Dock remiss till neurokirurg för ytterligare bedömning av MR-fynden samt remiss infektion för utredning om borrelia. LP visade ingen neuroborrelios. Under höst/vinter har jag fortsatt inte löptränat någonting, håller igång med styrketräning och lättare arobics samt spinning. Symptomen kvarstår, stickningar/domningar i både utsida fot, undersida hälar samt baksida lår och säte samt smärta i inre fotvalv/utsida fot och ländrygg. Jag har genomgått ENeG/EMG/SEP, med resultatet att inga bakomliggande neurologiska sjukdomar kan hittas. Ytterligare en MR, denna gången av huvudet har gjorts, utan några fynd. Jan-11 Nytt besök ortoped, återigen sägs att MR-fynden sannolikt inte har något samband med mina symptom, men remiss för ny MR för att se om något förändrats, utöver ländrygg kommer denna gång även bäcken och höftleder att röntgas. Innan mina bekymmer startade, var jag väldigt aktiv, inom orientering, multisport och löpning och jag vill verkligen komma tillbaka till det. I nuläget känns allt mest bara hopplöst och att det görs lite olika undersökningar, men det kommer egentligen inte framåt. Jag vet inte riktigt vad jag själv bör fortsätta försöka göra åt det här, bara avvakta ortopedens fortsatta aktivitet (har fått tid för ny MR i slutet av mars), eller ta kontakt med sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor, eller kanske söka en mer idrottsinriktad läkarkontakt. Rekommendationer? Om det nu handlar om nedtrampade/kollapsade inre och/eller främre fotvalv, vad finns det för tänkbara orsaker till det och kan det åtgärdas på något sätt?

Svar

Låga främre fotvalv är inte orsaken till ditt lidandes historia. Din långa beskrivning vittnar om att du har det besvärligt på fler än ett sätt, och att det sannolikt inte direkt har med fysisk aktivitet att göra. 

Däremot blir du säkert inte bättre av att avstå från fysisk aktivitet. Vila är i princip inte bra, såvida man inte så sjuk att man inte man göra annat. I avvaktan på dina övriga vårdkontakter bör du, om möjligt, fortsätta vara aktiv även fysiskt. Välj en aktivitet där du blir andfådd och svettig (konditionskrävande), någon aktivitet du själv kan föredra, t ex spinning, motionscykel inomhus/utomhus, simning, trappmaskin, cross-trainingmaskin, roddmaskin eller annat. Börja på låg nivå och öka sedan långsamt vartefter du får bättre kondition och uthållighet. Sätt första målet att ha schemalagd aktivitet minst 30 min minst 3 ggr per vecka, och öka sedan successivt till den nivå du själv önskar. 

Den medicinska utredningen kan du själv inte påverka så mycket, förutom att följa upp dina vårdkontakter. Låt det ha sin gång, och koncentrera dej mer på vad du kan göra än vad du inte kan just nu - nog så svårt ibland. Lätt är det annars att överväldigas av självtvivel och känsla av hopplöshet, dina främsta fiender. Behöver du stöd för detta rekommenderar jag kontakt med en idrottsinriktad coach som kan vägleda dej på ett seriöst sätt. Vi brukar arbeta med Johanna Melin, som du kan nå via email: johanna@buddhihouse.se, tel 0702-027266.

Ställ en fråga