Inflamerad qudadricepssena

Fråga

Hur effektiv är stötvågsbehandling vid en inflamerad quadricepssena (tendinos)i förhållande till rehabträning? Till saken hör att jag, efter operation,har nedsatt styrka i "droppmuskeln".

Svar

Inte alls skulle jag vilja säga. Stötvågsbehandling är symtomlindrande i bästa fall, men åtgärdar inte orsaken, vilket rehabträningen syftar till.

Ställ en fråga