Intervallträning med pulssänkande medicin?

Fråga

Jag äter multaq för att hålla hjärtlimret stången. Tränar regelbundet, bl a intervall spinning. Men jag upplever inte att min kondition förbättras. Kan medicinen hålla tillbaka konditionsutveckling?

Svar

En sådan biverkan av Multaq (dronedaron) är inte känd för mig, och anges heller inte i FASS. Du bör dock rådfråga din hjärtspecialist, som har betydligt mer erfarenhet av detta specialpreparat än jag.

Ställ en fråga