maxpuls

Fråga


Hur räknar man ut sin maxpuls?

Svar


Hej!
Maxpulsen är den pulsfrekvens som man maximalt kan åstadkomma under muskelarbete. Lättaste sättet att få reda på sin maxpuls är att mäta den. Spring/cykla/gå i trappmaskin så snabbt du kan under 2 minuter. Att "räkna ut" sin maxpuls kan man göra genom att minska talet 220 med sin ålder, men det ger bara en generell uppskattning.

Ställ en fråga