övertränad?

Fråga


Hej!
Jag undrar om detta vara symptom på överträning;
*oförklarlig trötthet
*nedstämdhet
*"försvunnen menstruation"
*dåligt immunförsvar (har haft ont i halsen 2-3 månader, frusit mycket,nyligen även snuvig)
*hög morgonpuls
Min motion består enbart av långa promenader. En dryg veckas vila har
inte hjälpt. Brukade promenera 1-2 timmar dagligen, 6 dagar/vecka.
Har motionerat trots att det känts
trögt. Brukade bli pigg och energisk av motionen men de sista gångerna/veckorna uteblev de sedvanliga endorfinkickarna.
Har inte träningsvärk.
Läkarbesöken har ej givit mig några svar, trots blodprover samt besök hos öron/näsa/hals-doktor.
Har verkligen försökt kurera mig,
men detta tycks seglivat.
Tror att jag äter okej (runt 1600 kcal./dygn till vikt 60 kg och längd 168 cm). Äter som man "ska".
Försöker få in lite extra vegetabiliskt fett i kosten också.
Har länge försökt hitta ett svar.
Vet att jag inte kan få ett säkert svar härifrån, men kanske hjälp på vägen.
Borde kanske tillägga att jag normalt sett är psykiskt instabil/
har panikångest (kan ju vara en anledning till nedstämdheten och den utebliva menstruationen...)
Allergisk är jag inte. Järnbrist har jag inte.
Mycket tacksam för svar!!

Svar


Hej!
Jovisst kan du ha ett överträningssyndrom. Överträning definieras formellt som "obalans mellan träning och återhämtning resulterande i allvarliga och förlängda uttröttningssymptom". När man tränar eller arbetar bryts kroppens vävnader, såsom muskler och skelett, ner. En av de första symptomen på överträning är ihållande träningsvärk. Därför behöver kroppen vila för att återhämta sig, och vid rätt betingelser bygger den dessutom upp något lite mer än det som fanns innan och blir mer hållfast, effektivare och starkare, vilket är all tränings mål. De återhämtningsfaktorer som är akut och viktigast är vila, sömn, avslappning och näring. När man tränar hårt bryts inte bara kroppen ner, utan man upplever också en psykisk påfrestning p g a smärta, stress och upplevelsen av fysisk uttröttning. Om återhämtningsfaktorerna uteblir eller minskar sker en långsammare eller utebliven återhämtning av psyke och vävnader, vilket på sikt kan få allvarliga följder. När symptom redan uppkommit är det viktigt att behandla i tid och ta symtomen på allvar. Vid träningsvärk är det nödvändigt med vila från aktivitet under 3-5 dagar. När ett helt syndrom av överträning uppkommit är helt träningsuppehåll under längre tid, ibland flera månader, och idrottsläkarkontakt nödvändig. Man bör då inrikta sig på att lokalisera och diagnosticera orsakerna samt upprätta en rehabiliteringsplan, men även i tid sätta in alternativa aktiviteter för att undvika träningsabstinens, som ytterligare kan förvärra läget. Ditt ångestbesvär kan göra att du är mer benägen att utveckla överträning än annars, men påverkar inte förloppet och rehabiliteringen som sådan.

Under råd och tips i högerspalt finns lite mer skrivet om överträning. Titta gärna där.

Ställ en fråga