Träning = stress?

Fråga

vad är det som händer i kroppen om man tränar? kan man likna det vid en stress situation? alltså de effekter som det sympatiska nervsystemet ger kroppen är väldigt lika de saker som händer i kroppen när man tränar.

Svar

Hej
Din fråga är oerhört omfattande om man skall svara seriöst på den. Vad som händer i kroppen vid träning beror bl a på vad man tränar och hur man tränar. Vidare spelar nutritionsstatus (kostföring och kroppens näringstillstånd), grad av vila, träningsvana, eventuella sjukdomar och många andra faktorer en mycket stor roll. Det är inte korrekt att likställa träning med ett stresstillstånd, även om sådana inslag också finns, förutsatt att man också definierar begreppet "stress" (förmodar att du syftar på kroppens svar på stress med bl a adrenalin- och kortisolpåslag). I en definition är stress en nedbrytande (katabol) process utan kompensatorisk uppbyggnad (anabol). Träning syftar fysiologiskt till att kroppens anabola kompensationsvar är större än den katabola. Svaret på frågan är således bokstavligen en hel vetenskap, vilket är det jag sysslar med till vardags; idrottsmedicin.

Om du försöker precisera vad du egentligen frågar efter och varför så skall jag försöka svara utförligare. I annat fall får jag hänvisa till bl a de föreläsningar inom ämnet som vi på Idrottsdoktorn.se håller.

Ställ en fråga