Idrottsmedicin

Största enskilda orsaken till att idrottare slutar vara aktiva är skador. 

IMES grundtanke är att fokusera mer på helhetssyn och förmåga än oförmåga och symptom. Vår tanke är att idrottande är beroende av 6 grundkvalitéer: styrka, uthållighet, kondition, koordination, smidighet och vävnadshållfasthet. Vid skador kan man spåra brister i någon/några av dessa som spelar roll för själva skadan. Genom att åtgärda brister kan man komma åt orsaken till skadan samtidigt med läkningsprocessen, något som är hjälpsamt i att förebygga återkommande besvär. 

Aktivitet är nödvändigt för att kunna återhämta sej, läka skada och komma åter inom rimlig tid till sin ordinarie aktivitet. I behandlingen läggs därför särskild vikt vid att träna de 6 grundkvaliéerna så att brister åtgärdas och kvalitéerna balanserar varandra.