Blodvärde och löpning

2012-01-07

"Lågt järnvärde" är inte särskilt vanligt hos löpare jämfört med andra grupper, såvitt jag känner till. Man bör emellertid först försäkra sej om ifall det specifikt handlar om "järnvärdet" eller om blodvärdet, Hb (hemoglobinvärdet) vilket är en annan sak.

"Järnvärdet" är egentligen flera olika värden som avspeglar bl a järnhalten i blodet och hur stora depåer av järn som är lagrade i kroppen. Brist på järn kan man få t ex vid blödningstillstånd (t ex riklig mens), om kosten innehåller för lite järn, om man är blodgivare eller har en sjukdom i tarmen som förhindrar järnupptaget eller har ökat behov av järn, t ex vid graviditet.

Symptom på järnbrist kan vara t ex trötthet, munslemhinneförändringar och f f a sekundära effekter i form av lågt Hb (anemi) och förändrad blodbild. Lågt Hb innebär att de röda blodkropparna blir blekare (innehåller mindre med det järnhaltiga hemoglobinet) och minde. Resultatet blir på sikt att man får sämre syrgastransport, vilket särskilt märks vid löpning - kraften och konditionen räcker inte till.

Lågt Hb (anemi) behöver inte innebära att man har lågt järnvärde, utan kan bero på en lång rad andra saker (B12-brist, folsyrabrist, kronisk inflammationssjukdom, vissa njursjukdomar, blödning, medfödd hemoglobinrubbning m fl). Intressant för oss i löpkretsar är att långdistanslöpning kan ge anemi. Vid distanslöpning, särskilt i skor med tunnare sula/dåliga skor, slås de röda blodkropparna sönder av det mekaniska trycket i fotsulan. Resultatet kan då bli ett sänkt Hb (anemi), vilket dock aldrig ger sänkta järnvärden.

Att medicinera med järn bör man vara försiktig med, och bara ta till om man via prover konstaterat en brist. Överskott på järn kan ge förgiftningstillstånd och påverkar kroppen negativt. Även ett mindre överskott påverkar kroppen genom att järnmolekylerna fungerar som oxidanter, som skadar cellväggar och cellorgan och gör således att kroppens celler slits/åldras. Oxidanter tros vara en av orsakerna till skador på DNA som leder till cancer.

Om man misstänker att man har anemi (lågt Hb) bör man utreda detta genom blodprover hos sin husläkare, som vid behov kan komplettera med fler prover för att utreda. För löpare gäller ur denna synvinkel att man har ytterligare argument till att välja rätt sko med god kvalitet - fötterna är viktigare än man kan tro!