Frågor o svar uppdateras nu

2011-03-29

utan problem. Svaren läggs in vartefter frågorna kommer in. Noterar att en hel del frågor av icke-idrottsmedicinsk karaktär måste kasseras.