Hälsenebesvär hos löpare

2012-01-28

Krånglande hälsenor är ett gissel för många löpare, och tyvärr inte så lätt att åtgärda som man kan tro. Vi vill alla ha "quick-fix", och blir ofta besvikna när sådant utlovats men inte håller. Besvären drar därför ofta ut på tiden, "trots behandling", av det skälet att man inte behandlat rätt sak eller otillräckligt.

Hälsenan är en central struktur i länken som bildar den rörelseapparat man använder vid löpning, och blir därmed också utsatt för stor och varierande belastning. Man bör därför inte se själva hälsenan som "den krånglande delen" utan se till helheten, då skadeorsaken oftast inte sitter lokalt (se vidare denna länk). En skada uppkommer som följd av att man överskridit sin förmåga i något eller några avseenden; koordination (muskelsamspel), stabilitet, olika styrkekvalitéer (uthållig, explosiv, koncentrisk och excentrisk styrka), och smidighet. Löptekniken avgör hur mycket av dessa förmågor man förmår använda. Om löptekniken ligger på för låg kvalitetsnivå krävs mer av förmågorna, och vice versa. 

Sin förmåga kan man överskrida när det ställs ökande krav, om kraven ökar snabbare än förmågan hinner med, t ex när man börjar löpträna, när man byter löpträningsprincip, underlag, eller för snabbt inför andra nya moment i löpningen. 

Största kvalitetskraven hos löpare ställs på muskelsamspelet (koordination), på styrkan och på smidighet. Kompletterande träning till löpning bör därför innehålla dessa ingredienser på tillräckligt hög nivå, i synnerhet om man vill öka sin prestationsförmåga, om man vet om att man har brister eller om man har skador. Om man vill testa sina förmågor kan man göra detta hos sin idrottsläkare eller löpspecialist (idrottsnaprapat eller sjukgymnast med löparinriktning).

I det enskilda fallet behöver man göra en seriös bedömning för att räkna ut vad som är bäst att träna, eftersom förmågorna och löptekniken skiljer sej åt mellan individer - om man vill vara seriös. Generellt behöver löpare träna sin koordinationsförmåga (muskelbalans i fotleder, knän, höfter och bål), och/eller sin koncentriska och excentriska styrka, och dessutom se till att ha tillräcklig smidighet i vaden för det somlöpningen kräver, genom stretching. Vila är inte aktuellt, eftersom det inte åtgärdar orsaken och dessutom riskerar att försämra dina förmågor. Dina besvär försvinner när orsaken åtgärdas.