Knäskador kan undvikas enkelt

2011-01-22

Ett enkelt träningsprogram på 10-15 minuter minskar kraftigt risken för allvarliga knäskador hos flickfotbollsspelare visar en unik studie utförd vid Linköpings Universitet. Studien initierades av Folksam och Svenska Fotbollsförbundet och kallas "Knäkontroll", och dess träningsprogram finns hos oss på IMES/Idrottsdoktorn.se...

Ett enkelt träningsprogram kan minska kvinnliga fotbollsspelares knäskador med 80% enligt studien. Varje år anmäls 800 knäskador hos dam- och flickfotbollen. Att knäskador bland damer/flickor är betydligt vanligare än bland män/pojkar är känt sedan länge. Orsakerna är bl a anatomiska.

4500 spelare ingick i den studie som nu slutrapporterats. Hälften av gruppen fick minst en gång/vecka inleda träningarna med ett uppvärmninsgprogram som fått namnet "Knäkontroll", ett enkelt program som tar 10-15 min att genomföra. Resultatet av studien visar att det är väl investerade minuter.

IMES/Idrottsdoktorn.se har sedan lång tid arbetat med förebyggande träning för att minska skadorna i flera idrotter. "Knäkontroll" ingår nu som ett av flera träningsprogram som vi erbjuder de föreningar som har kontrakt med oss. Tala med Anders Lidestam eller Dan Leijonwall om din klubb är intresserad av föreläsning och träningsinstruktion.