Ny behandlingsmodell för överträningssyndrom - OTS

2014-05-07

OTS har varit känt mycket länge. Man har haft olika syn på vad som skall räknas som överträning (NFO) och överträningssyndrom (OTS), och därmed olika syn på hur det skall behandlas. OTS tas upp som fenomen i nästan alla baskurser i idrottsmedicin, men utan att man berör behandlingen mer än principiellt. Det praktiska genomförandet saknas.

Majoriteten av de som drabbas av OTS har därför varit utan behandling. En del söker hos sin ordinarie husläkare, som oftast inte har vare sej kunskap om diagnostiken, eller vet vem som skall designa rehabiliteringen. Ett fåtal träffar sin idrottsläkare, men även där är det svårt att få hjälp eftersom kunskap och erfarenhet saknas. Mörkertalet, hur många som har olika grader av symptom men inte söker hjälp, är sannolikt mycket stort.

Ett multimodalt team på IMES/idrottsdoktorn.se har därför under senaste året arbetat med att ta fram en rimlig idrottsmedicinsk diagnostik- och behandlingsmodell, som överensstämmer med vetenskap och den lilla beprövade erfarenhet som finns. 

Vår modell för behandling av OTS bygger på ett multimodalt teamsamarbete med patient, läkare, psykolog och fysioterapeut/coach. Initialt, för att säkerställa diagnosen och utesluta annan orsak till besvären, får man genomgå intervjuer, göra vissa fysiologiska tester samt svara på olika frågeformulär hos de olika teammedlemmarna. Efter de enskilda bedömningarna träffar man hela teamet för feedback. Om överträningssyndrom bedöms föreligga ger teamet ett behandlingsförslag att ta ställning till om du vill gå vidare med.

Rehabilitering i samråd med psykolog består av hantering av de stressorer som bedöms föreligga samt förbättra aktivitetsbalans med fokus på återhämtning.  Rehabilitering i samråd med fysioterapeut består av att skapa ett individuellt upptrappningsschema för fysisk aktivitet samt hitta metoder för monitorering av fysisk aktivitet så att utmattning kan undvikas. 

Mer om den praktiska modellen följer senare på denna websida.

Intressant referens finns här.