Nytt injektionsmedel mot knäledsartros - Crespine

2012-02-09

Ett nytt medel mot artros i knäleder lanseras nu. Det finns f n enbart tillgängligt hos utvalda kliniker.


Medlet, Crespine, är en vidareutveckling av det tidigare välkända hyaluronsyra ("tuppkamsextrakt"), men är helsyntetiskt, vilket minskar risken för bl a immunologiska reaktioner. Preparatet har använts i Europa men även i övriga delar av världen, och räknas som ett intressant alternativ till eller komplement till annan behandling.

Fördelarna är att endast en injektion krävs, mot tidigare tre, att effekten är betydligt längre, 6-8 månader, samt att behandlingen har en betyligt lägre kostnad än de äldre preparaten.

Preparatet injiceras i den drabbade leden och verkar lokalt. Hyaluronsyra är en kroppsegen substans som minskar friktionen och inflammationsbenägenheten. Effekten man känner av som patient är minskad smärta, vilket ökar möjligheten till aktivitet.

Crespine finns och ges nu på IMES/idrottsdoktorn.se för utvalda patienter med lätt till måttlig knäledsartros, i första hand i en liten kontrollgrupp som sedan utvärderas.