Överträning - uppdatering

2014-10-19

Jag skrev i våras om vår behandlingsmodell under "nyheter". Sedan tidigare finns (fortfarande) en artikel om överträning som nu således är kompletterad.

Nu har informationen uppdaterats med ett kapitel som beskriver hur idrottens utmattningssyndrom, överträningssyndrom (OTS) definieras och diagnosticeras. Ett annat kapitel behandlar kortfattat innehållet i vår behandlingsmodell.

Meningen med detta är att göra det lättare för de som misstänker sig ha OTS att få bekräftelse på sina besvär, och vetskap om att hjälp finns att få för utredning, diagnos och behandlingsstrategi.