Prehab föreläsning på GIH 20/11

2011-11-18

Team Stockholm Marathon, TSM, har samling i aulan till GIH nu på söndag, med föreläsning.

IMES och Löpkliniken samarbetar och pratar då om Prehab, principer för att förebygga skador hos långdistanslöpare. Föreläsningen är att se som en resumé av de erfarenheter vi har av skadade löpare sista åren, och vår syn på hur man kan förebygga. Tyvärr finns inget "quick-fix" eller enkel lösning, men däremot en mängd kunskap om vad som förorsakar majoriteten av skadorna.

Traditionellt fokuserar sjukvårdens insatser på symptomen; smärta och oförmåga. Vår metod är att se till bakomliggade faktorer så att fröet till det onda inte får slå rot. Bästa behandligen av en skada är att se till att den aldrig uppstår - genom att ligga steget före!

denna länk och här nedan finns bilderna till föreläsningen publicerade!