Teamwork

Nätverket består av läkare, naprapater, idrottspsykolog, personliga tränare, som arbetar i team och kopplas in efter behov. 

Dan L

Verksamhetsansvarig är dr Dan Leijonwall, specialistläkare och idrottsläkare med idrottspedagogisk utbildning. Han har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete inom idrottsmedicin, som träningsläkare, tävlingsläkare och förbundsläkare för flera idrottsförbund och har egen lång erfarenhet som elitidrottare. Han är medicinskt ansvarig läkare för bl a Stockholm Marathon, samt ingår i Stockholm Marathon Gruppens medicinska råd.

Som förutvarande ledamot av Svensk Idrottsmedicinsk Förenings styrelse har han varit samordnare för idrottsmedicinska kongresser och koordinator för Folkhälsoinstitutets satsning ”Fysiska Aktivitetens År”.

Han är också intitiativtagare till FYSS, en samling praktikmanualer (motsvarande FASS) för behandling av olika sjukdomar med fysisk aktivitet. 

Specialistläkare
Dan Leijonwall

Leg Naprapater
Anders Lidestam
Joseph Beg

Coaching
Kenneth Willström, Addharmonious AB

Idrottspsykolog 
Leg psykolog Carina Blom

Personlig tränare (PT)
Kenneth Willström
Anders Lidestam

Näringsrådgivare
Addharmonious AB