13-åring med osteokondrit. Vad kan vi göra för att stötta och underlätta läkning?

Fråga:

Hej! Vår 13-åring tränar i vanliga fall fäktning 4-5 gånger i veckan. Nu har han fått diagnosen osteokondrit av ortoped. Vad kan vi göra för att stötta och underlätta läkning? Han har fått totalt stopp vad gäller idrott, förutom Vattenträning. Vi har bokat in Vattenträning hos sjukgymnast. Har ni tips på någon coach i Stockholm som är bra med skadade barn som inte vet om de kan återvända till sin favoritsport? Skulle ni också säga totalt stopp till idrott? Kan vi stötta med IFD-kost?

Svar:

Man behöver veta mer än vad som uppgivits i frågetexten för att kunna ge svar. Emellertid: om en ortopedkirurg med barninriktning gjort bedömningen att stopp för idrott gäller, kan man nog lita till det. Men det gäller sannolikt belastning av den involverade leden/kroppsdelen, och det finns ju fler än en kroppsdel att använda. Om knäleden är drabbad kan man tänka sig funktionell styrketräning för resten av kroppen. Vattenträning (t ex med våt-väst) är ett skonsamt sätt att träna, och relativt lätt att göra mångsidig, men kräver att tränaren/sjukgymnasten är en god pedagog. Sjukgymnasten bör också kunna vara behjälplig med att erbjuda alternativ till fysisk aktivitet, så att träningen blir nöjsam.
Min uppfattning om kost och tonåringar är att näringsinnehållet och näringsbehovet bör balanseras. Tallriksmodellen gäller, i alla fall om man skall hålla sig till vad som är evidensbaserat. ”IFD-kost” saknar, såvitt jag kan se, tillräcklig vetenskaplig grund för att kunna rekommenderas.