astma?

Fråga:

Jag är en kille i 20års åldern som får väldigt svårt att andas efter att ha sprungit ca 2km i ett moderat tempo (ca 10min), jag är även pollen allergiker och funderar på om detta kan vara astmarelaterat?

Svar:

Javisst kan det vara astmarelaterat! Sök genast för detta, hos din idrottsläkare eller husläkare. Man bör lyssna på lungor och göra en lungfunktionsundersökning, spirometri. Om denna inte kan påvisa astma bör man begrunda att astman kan vara ansträngningsutlöst, vilket inte alltid visar sej vid undersökning i vila. Om misstankar om detta kvarstår bör man få remiss till Fys klin för en ”provokationsmätning” (metakolintest).
Behandlingskravet vid astma och idrott är att behandlingen skall ta bort alla astmasymptom – nöj dej inte vid mindre!