Axel ur led

Fråga:

Hej!
Min axel hoppade delvis urled i söndags när jag spelade match. Detta var 4:e gången den hoppade. När och hur lång tid bör jag vänta med spel och träning igen? eller går de att spela och jag tejpar axeln?

Sen undrar jag om de går att göra något åt detta mer än vanlig rehab träning för detta? De var 2:a gången på kort tid nu som den gick ur led.

Svar:

Efter 4 gånger med axeln ur led (luxation) måste man tyvärr utgår från att det kommer att inträffa fler gånger. Vilken idrott du ägnar dej åt har du inte nämnt, så jag kan inte ens gissa vilka risker du utsätter dej för. Du har helt uppenbart öveskridit din stabilitet i axeln med din aktivitet, och mest sannolikt har denna också försämrats i och med luxationerna. Risken med att luxera är bl a att skada ledläpp (labrumskada) och ledbrosk, något som komplicerar följderna på sikt.
Du behöver definitivt en bedömning hos din idrottsläkare eller axelkirurg för att avgöra fortsättningen; enbart terapeutisk träning eller både träning och kirurgisk åtgärd.