Bakercysta och träning

Fråga:

Tror starkt på att jag fått en Bakercysta, höger knäveck. Löptränar relativt mycket och vill fortsätta med detta.
Vad rekommendera, lätt träning eller träningsstopp?

Tränar inför ett löp, maj 2019
Tacksam för svar. Med vänlig hälsning, John

Svar:

Bakercysta innebär en svullnad på baksidan av knäleden och består av en säckformad utbuktning av slemhinnan som innehåller ledvätska. Ledvätska bildas i ökad mängd vid t ex degeneration av ledbrosket (artros), inre skada i knäleden, systemisk inflammation (tex ledgångsreumatism – RA) et c.

Behandlingen består i åtgärder av den bakomliggande orsaken. Att punktera cystan och tömma ut innehållet resulterar oftast i att slemsäcken fyller på sig igen. Kortisoninjektion efter uttömning av ledvätska har något bättre chans att vara hjälpsamt, men är förenat med risker.

Om besvären är betydande, om den tar plats eller gör ont, kan kirurgi vara nödvändigt. Om man inte har besvär är åtgärden att avvakta. Beroende på bakomliggande orsak är prognosen olika. Men behöver därför veta mer och göra en undersökning för att kunna uttala sig om lämpligheten att löpträna, och i tveksamma fall utvidga undersökningen med en ultraljudskontroll och/eller röntgen (båda kräver remiss).