Behandling vid Bakercysta

Fråga:

Hej, Ställer min fråga igen med lite mer info: Har fått konstaterat att jag har bakercysta. Jag kan inte böja eller räta ut benet, ej heller belasta, t.ex gå i trappor. Det gör väldigt ont när jag vrider foten utåt men inte innåt. Knät är inte svullet. Värken strålar ner i vaden. Har ständig värk, nästan värre när jag ligger ner. Känner ingen direkt smärta när jag trycker med handen/fingret på området utan det smärtar endast när jag belastar benet. Blev uppmanad att med lätt belastning cykla på min motionscykel. Kan detta vara riktigt. Förvärrar inte det?

Svar:

Det låter som du har ganska mycket besvär av din bakercysta, och då är det dags att göra något åt den. Be din husläkare om en remiss till ortoped som tar ställning till vilken åtgärd som är lämpligast.
Huruvida en aktivitet är skadlig ur denna synvinkel får man nog pröva sej fram till. Men knäbelastning i måttligt cyklande är annars relatuvt låg.