Broskskada i knä

Fråga:

Undrar om man kan få en spaltformig broskskada som sträcker sig ända in i det subcortikala benet ..
under en dans utan plötsligt utifrån kommande våld /vridvåld ?
2002 skadade jag knäet under pardans.. kunde inte stödja eller gå hem själv inte heller gå det följande halvåret ..MR gjordes det finns en tämligen lokaliserad broskdefekt ganska nära medellinjen på den laterala facetten.defekten är närmast spaltformig och sträcker sig ända in till det corticala benet och det finns en liten reaktiv förändring i det subcorticala benet i anslutning till defekten. Patellär broskskada,chrondromalacai eller osteochondral fraktur.
nu idag 2009 har jag fortfarande problem..
Mvh Jaana.

Svar:

Hej Jana!
Visst är det fullt möjligt med den typ av broskada du beskriver (som är hämtad ur röntgensvaret – MR – förmodar jag). Broskskador som löper djupt ger ofta en reaktion i underliggande ben. Man kan också tänka sej at du redan tiidgare haft en broskdefekt på platsen (chondromalaci) och att du med ganska litet våld därför åstadkommit en skada. Om du fortfarande har besvär bör man göra om knäundersökningen och göra en ny röntgen/MR. Därefter beslutar man om åtgärd, artroskopi eller/och rehabträning.