Elitidrott & pollen

Fråga:

Jag är pappa till en 17-åring som är landsvägscyklist på hög nivå.

Problemet är att han är björk & gräspollenallergiker.

I helgen var det Svenska Mästerskapen i Uppsala, 120 km tävling, höga halter av gräspollen & 30 grader varmt.
Då man under en sådan tävling ligger högt i puls så ställer det krav på bra lungor & friska luftrör.
Efter ca 2 timmar så var luftrören täta, otroligt mycket produktion av slem & det kom slemklumpar vid hostattacker och när Oskar snöt sig.
Så det gick inte att fortsätta utan Oskar var tvungen att bryta och kan inte prestera efter sin kapacitet.
Mycket hosta hela eftermiddagen och när han lagt sig och sover hostar han så att han nästan får andnöd och hiver efter andan. Man hör hur han kämpar med att få luft efter en sådan host attack.
Återhämtningen tar ett par dagar efter en sådan här ansträngning

Förberedelserna innan har varit,
Skölja näsa med saltlösning morgon & kväll under en längre tid.

Medicinering allergi : avamys näspray på morgonen
Desloratadine Sandoz 5 mg tablett morgon

Astma medicin: Geona easyhaler 2 doser morgon & kväll varje dag
Oxis Turbuhaler 4.5 mikrogram 1-2 inhalatorer / 1-2 ggr dagen vid ansträngning
Buventol 1-3 dos inför träning / Tävling

Detta räcker inte till eller är fel då Oskar inte kan prestera på sin högsta nivå utan måste avbryta pga av sina besvär,

HUr skall vi gå vidare för att få hjälp, då vårdcentralen inte klarar av att hjälpa oss

Svar:

Hej Niklas och Oskar!

Min bedömning utgående från er beskrivning är att det rör sig om ansträngningsutlöst astma. Man bör utreda detta, om man inte bort det tidigare, för att säkerställa diagnosen. Lungfunktionsutredning innefattar minst spirometri och  provokationsspirometri, lungauskultation och blodtryck, jämte vissa nödvändiga blodprover.

Jag tycker medicineringen/behandlingen låter direkt felaktig. Man bör absolut undvika vid-behovs-medicinering, då det bl a utlämnar individen till egenbedömning, vilket gör behandlingen svårmonitorerad. Fast ordination är därför att föredra. Doseringen bör styras av läkare och följas upp, och inriktas på att förebygga uppkomsten av symptom – när symptomen väl är fullt utvecklade är det långt gånget och för sent att behandla. Behandling skall obligat utredas, bedömas och behandlas av läkare med vana vid astmabehandling hos idrottare. Om husläkaren inte klarar det bör man få en remiss till läkare med sådan kompetens, alternativt att man söker på egen hand hos privat vårdgivare.