Förebygga rygg och nacksador

Fråga:

Hej!
Hur kan man förebygga rygg och naksador inom idrott?

Svar:

Hej!
Rygg- och nackskador inom idrott är ett mångfacetterat område. Skadorna skiljer sej åt väsentligt mellan olika idrotter. Inom t ex motocross dominerar traumatiska skador, ”overloadskador”, d v s när en kraft vid ett tillfälle ger skada på vävnaden, t ex när man kör omkull och slår i eller böjer nacke/rygg så att vävnaden momentant går sönder. Det kan delvis förebyggas genom bl a särskilda nackskydd/ryggskydd, genom att utforma tävlingsbanor på särskilt sätt. Även särskild träning av styrka och koordination har en klart förebyggande effekt mot overloadskador.
Den motsatta skadetypen är ”overuseskada”, där många små belastningar tillsammans skadar vävnaden. Diskbråck, där monoton belastning ger en utmattning av vävnaden är en sådan typskada. Det förebyggs bl a genom riktad förebyggande styrketräning och koordinationsträning, samt genom att undvika att trappa upp träningsdoserna för snabbt. Hjälp med detta kan man t ex få hos oss på mottagningen IMES/www.idrottsdoktorn.se