Hög puls och högt blodtryck vid intensivt sport

Fråga:

Hej
Jag är 66 år och har ovanligt hög maxpuls. Min vilopuls på morgonen är 53 och min max puls vid hårt arbete ca 180. När jag tränar ”bekvämt” dvs springer 5-5:30 min /km ligger min puls på ca 155.
Jag har 140/90 i viloblodtryck. Medeltrycket under dygnet är 135/80 Jag har nu gjort ett arbetsprov och fick då 173 i maxpuls och 240 systoliskt maxtryck vid 300W arbete. Maxgränsen sattes av benen vid cyckling, inte av andningen.
Vad kan orsaken till min höga arbetspuls vara? Kan jag träna och tävla utan begränsning med dessa värden. Skall jag äta betablockerare för att få ner pulsen och blodtryck? Kan i så fall vilopulsen bli för låg?

Svar:

Dina pulsvärden ser rimliga ut; maxpuls varierar en hel del mellan individer, av medfödda skäl, och är inte absolut kopplad till kondition eller hur vältränad man är. Blodtrycket ser också rimligt ut. Fortsätt med idrottandet är mitt råd.
Du skall definitivt inte använda betablockerare för att sänka pulsen. Det kommer att sätta ner din maximala prestationsförmåga och göra din kondition sämre. Tvärt om vill man hos aktiva idrottare ofta sätta ut eller byta ut betablockerare hos sådana som av medicinska skäl har behov av det, av just det skälet att konditionen blir nedsatt.