Idrottsläkare utomlands

Fråga:

Hej! Jag funderar på att plugga till idrottsläkare utomlands. Funderar mest på Irland, England, USA eller Australien. Det jag undrar är vad en idrottsläkarutbildning heter på engelska, eller vilken utbildning som motsvarar den svenska utbildningen.

Svar:

I Sverige finns inte idrottsmedicin som ”egen specialitet” ännu, även om vi i SIMF, Svensk Idrottsmedicinsk Förening, arbetar för detta. Utbildningen här består av 5,5 år grundutbildning på läkarlinjen, 2 år allmäntjänstgöring, 5 år specialistutbilding och sedan påbyggnad med idrottsmedicinska kurser. Inom SIMF och det nordiska samarbetet går man stegutbilding (steg I-IV) varvat med tjänstgöring inom något idrottsförbund. Det finns också universitetskurser i idrottsmedicin, bl  a på KI, och idrottsmedicinsk forskningsverksamhet. Den största gruppen läkare inom SIMF är ortopedspecialister, d v s specialister på ortopedisk kirurgi med idrottsanknytning, men många även från andra specialiéer såsom allmän medicin, invärtes medicin, kardiologi, fysiologi o s v.
Vägen dit är således ganska lång (men rolig och intressant). Man bestämmer sej först för att läsa läkarutbildningen, här eller utomlands, och först efter allmäntjänstgöringen vilken väg man skall välja.