Illamående i samband med långvarig träning/tävling

Fråga:

Hej! Är en man på 45 år som de senaste 20 åren regelbundet tränat och tävlat inom uthållighetsidrotter. Mitt problem är att jag, om jag håller på mer än ca 3 timmar, får problem med illamående vilket gör att jag inte får i mig varken vätska eller mat förutom ett kraftigt obehag. Det kan funka under tiden men kan vara svårt att få i sig något de närmsta ca 6 timmarna efteråt. Har försökt äta/dricka små mängder, men det har vid några tillfällen kommit upp igen. Håller jag på längre, låt säga att jag åker ett Vasalopp, så börjar illamåendet vid 3-3,5 timmar för att bara öka efterhand vilket gör att jag fått bryta vid ett par tillfällen. Det verkar inte ha något direkt samband med intensitet eller vad jag stoppar i mig före/under lopp eftersom jag provat flera olika upplägg. Vid några enstaka tillfällen har jag nästa helt sluppit besvär men kan inte sätta heller det i samband med något speciellt. Har inte problem med magen annars och besvären handlar bara om illamående, inte att jag blir lös i magen.

Svar:

Min tanke är att det rör sig om det vanligaste, löparmage. Känner du igen symptomen (använd sökmotorn i höger spalt och sök på illamående löpning)?
Kort sammanfattning kan man hitta här.
Om man upplever stor skillnad i symptom och beskrivning, eller om besvären ökar på sig eller förändras bör man söka hos läkare för en hälsokontroll.
En av de viktigare komponenterna för att motverka träningsillamående är att långsamt varva ner. För löpare gäller att jogga ner i stället för tvärstopp, gärna ägna 5-10 minuter åt detta mot slutet av träningsloppet, eller efter tävling. 
Vid tävlingar har jag som tävlingsläkare inte sällan iakttagit en stor skillnad i mående mellan de som tvärstoppar och slänger sig ner efter målgång, och de som fortsätter att småjogga/gå i enlighet med tillropade uppmaningar från oss.