Knä som svullnar

Fråga:

Har i ett halvår haft trassel med hö knä, som inte har smärtat men fyllts med vätska. Punkterats 3 ggr, beh med cortison. Vanlig rtg och MRT utförts. U.a. Reumaprov tagits. Neg. Efter senaste punktering bra i 4-5 v,sedan fyllt igen, samt ont i ljumske och längs lårmuskeln samt bakre vadmuskeln. Förhöjd temp. Svag molande värk runt knäskål. Sprang ett 60 meters stafettlopp i höstas helt otränad, men har inte haft besvär av det annat än att jag fick åtgärda sätesmuskulaturen. Hö ben har alltid varit mitt “svagare” ben. Utövar ingen annan träning än ridning 1gg/v. Vad ska jag ta mig till? Jag är mycket besvärad av att ha ett ben som inte går att böja ordentligt.

Svar:

Hej!
Viktigast just nu är att undersöka knät under icke-akuta förhållanden. När man söker med knäsvullnad är knät ofta för svullet eller ont för att man skall kunna fingranska i undersökningen. Knäsvullnad innebär att vävnad inne i själva knäleden är irriterad, antingen genom överanvändande/skada eller sjukdom. Om reumatologiska prover och vanliga inflammationsprover tagits och befunnits u a finns ingen rimlig misstanke om sjukdom. Man behöver således undersöka ditt knä mer ingående manuellt och inkludera en rörelseanalys med funktionella tester. För det kan du t ex söka hos oss på mottagningen IMES/www.idrottsdoktorn.se.