kollateralligamentskada

Fråga:

vad är en MR undersökning av ett knä?

Svar:

Hej Sven!
MR betyder ”magnetkameraundersökning”. Egentligen heter det MRT, vilket betyder ”magnetresonanstomografi”, vilket är en radiologiskt metod att framställa bilder som visar förhållanden i kroppen. Genom att ställa in kameran på att vara känslig för olika vatteninnehåll kan man visa på olika vävnadstyper, t ex visualisera diskar, benvävnad, tumörer, skador et c.