Konditon

Fråga:

Hur länge varar min kondition om jag slutar träna?

Svar:

Hej!
Det beror på vad du menar med ”min kondition”. Kondition är rent fysiologiskt en ”färskvara” och står egentligen för kroppens anpassning till en situation med för lite syre. Det hänger i sin tur ihop med vilka fysiska krav som ställs på din kropp, din ålder, kön, eventuella sjukdomar, näringsintag och din individuella förmåga till anpassning. En sak som händer vid träning av konditionen är att hjärtat ökar sin pumpande förmåga genom att hjärtat växer och ökar storleken på hjärthåligheterna (kamrarna).  En annan betydande sak är att blodets sammansättning ändras, så att blodkropparna del blir fler och dels får lättare att ta upp syre i lungorna och avge det till muskulaturen. Genom träningen ökar också antalet små blodkärl i den berörda muskulaturen, vilket ökar tillgången till syre i vävnaden.
Om man helt slutar träna anpassar sej dessa saker relativt snabbt till den nya förhållandena. Hjärtmuskelförändringarna tar längre tid på sej än blodsammansättningen. Hur lång tid det tar avgörs rent fysiologiskt av ovanstående faktorer.