Korsbands skada

Fråga:

Min dotter 15år som är aktiv i fotboll och innebandy har haft av främre korsbandet under fotbolls match i september. Det är diagnostiserat med MR.
Ortoped läkaren vill inte gå vidare med rekonstruktion av korsbandet, utan att hon skall träna sig tillbaka i form. Min dotter är hängiven spelare och är med i distrikts laget. Finns det någon möjlighet att hon kan komma tillbaka utan operation?

Svar:

Hur bra man klarar sej utan främre korsband är individuellt och beror på flera faktorer, bl a vilka krav som ställs på funktionen och hur väl muskulaturen styr leden. Bättre funktion hos muskulaturen (främst koordination och olika styrkekvalitéer) kan åtminstone delvis kompensera, men hur mycket skiljer sej från fall till fall. Man kan förutsäga detta delvis genom att testa stabiliteten funktionellt och träna den specifikt. Träning kräver mycket av såväl den som instruerar och testar som den som genomgår rehab. Rehab genomförs via ortoped eller specialist i idrottsmedicin.