kraftiga nysningar och snuva efter intervallträning

Fråga:

Efter i princip varje intervallpass löpning som jag kör så börjar jag nysa kraftigt samt blir snuvig, det kommer direkt efter och håller i sig i ca 1-2 dagar. Jag förstår inte, det är som att jag blir allergisk men det verkar ju jättekonstigt. Jag springer även långpass och lite snabbare sträckor men helt utan dessa symptom. Det är bara efter snabba intervaller.

Svar:

Slemhinnan i näsan kan bli känsligt för en mängd olika stimuli. Välkänt är känslighet för pollen, dammkvalster, parfym, mögelsporer. Stimulit i ditt fall kan tänkas vara torr luft eller ökat luftflöde, vilket åstadkommes genom det ökade luftflödet i och med ansträngningen. Ju större luftflöde desto torrare slemhinna, vilket också predisponerar för en känslighetsreaktion. Fenomenet är inte ovanligt. En del blir hjälpta av antiallergisk nässpray (antihistamin).