Kramp på ovansidan av vristen.

Fråga:

Jag (45 år) har i flera år plågats med att jag får kramp på ovansidan av vristerna. Kommer oftast när jag promenerar snabbt men kan även komma när jag löptränar. Är ofta värre på morgonen. Kan göra jätte ont en stund och sen släppa helt och det. Känns som man inte har riktigt kontroll på foten. Nu har även min son (24 år) sen 3-4 år drabbats av samma problem. Vad kan detta vara och finns det något vi kan göra? Har kärlkramp i släkten.

Svar:

Kramp ”på ovansidan av vristerna” tolkar jag som en känsla av kramp i nivån ovanför vristen på båda sidor, oklart om det sitter på insidan, framsidan eller utsidan (medialt, ventralt eller lateralt). Det vanligaste är ”sendrag” (=muskelkramp) i de muskler i underbenet som styr utåt- och inåtvackling av foten (supinatorer och pronatorer), eller i den muskel som ombesörjer lyft av fotbladet (tibialis anterior) vid gång och löpning.
Orsaken är sannolikt olika mellan olika individer, och en del indidiver kan ha flera faktorer som samverkar. En del utlöser besvär med överbelastning, såsom vid stor diskrepans mellan krav och förmåga, andra med orsak i att muskeln med tiden blivit förkortad, vissa andra med sjukdomsrelaterade besvär, läkemedelsbiverkan, eller ärftlighetsfaktorer. Inte sällan finns ett inslag av arv, vilket kanske kan förklara att din son ärvt din benägenhet.
Om besvären är högst måttliga rekommenderas att avvakta. De temporära besvären avhjälps med att ”stretcha emot” muskelns sammandragning, varvid det hela släpper. Om besvären är stora och/eller symptomen öker eller inte stämmer med diagnosen ”sendrag” bör man söka för utredning.
Behandling med mineraler (calcium, magnesium, zink m fl som kosttillskott) har oftast ingen effekt på symptomen och det vetenskapliga underlaget för sådan terapi saknas. I fall av hög och frekvent besvärsgrad kan läkemedelsterapi prövas som alternativ, vilket kräver en undersökning hos läkare som uteslutit annan sjukdom.
Se även tidigare svar på frågor i ämnet genom att använda sökfunktionen i frågespalten.