Långvariga besvär i ursprunget för biceps femoris

Fråga:

Vad är bästa behandling för smärta/besvär i ursprunget. Har gått länge med detta nu; över 6 månader

Svar:

Hej!
För det första skall man göra helt klart att problemet verkligen härrör från biceps femoris. I området finns även andra muskler och strukturer som kan förorsaka problem. För det andra bör man försöka fastställa orsaken till skadans uppkomst; enstaka överbelastning (over-loadskada) med slitskada? överträning (over-useskada)? stramhet i muskulaturen? svaghet i kompletterande muskler? stressfraktur? Otrillräcklig koordinationsförmåga? När man har korrekt diagnos och trolig uppkomstmekanism är det lättare att lägga upp en behandlingsplan, d v s åtgärda det som fattas. Om t ex muskeln är för stram behövs stretching et c. För det tredje behöver man som generell regel, så långt det diagnostiskt möjligt och önskvärt,fastställa vad som gör ont; muskel/senfästesinflammation? nervpåverkan? slemsäcksinvolvering? benhinnepåverkan? skelettpåverkan? et c.
Det går alltså inte att seriöst svara på din fråga utan att veta omständigheterna runt om, i synnerhet som du haft besvär under mycket lång tid utan att åtgärda det. Att utnämna akupunktur, ultraljud, injektionbehandling, stötvågsbehandling, särskild träning eller annat som ”det bästa” är oseriöst och lika felatigt som ett skott i mörkret. Sök hos en seriös idrottsläkare för dina besvär, t ex hos mottagningen Idrottsdoktorn.se