Ljumksproblem

Fråga:

Handbollsspelare, har haft ett års uppehåll, men är nu tillbaka sedan 4 månader i full träning. Smärtan kommer efter en halv timme och sitter sedan i resten av passet. Kan själv peka ut smärtan djupt i femurtriangeln. Smärtan infinner sig vid knäuppdragningar och sidorörelser på planen. Ej tagit röntgen, har varit till sjukgymnast blev bättre i början, men smärtan kom sedan tillbaka efter några veckor. Hade också varit till doktorn men han konstaterade att det var inflammation för 2 månader sedan och gav då antiinflamatorisk. Fortfarande ingen förändringar i ljumsken.

Hur man gör en behandlingsplan? Vad kan du ge råd till patienten? Vilka förebyggande åtgerder ska göra? Har du något träningstips till pat.?

Svar:

Det är omöjligt att uttala sej seriöst om behandlingsplan, träning och behandling utan att ha en diagnos. Ljumskproblem hos handbollsspelare kan röra sej om t ex ljumskbråck, nervinklämning eller muskelinflammation. Ofta överskattas muskulära besvär i en klinisk undersökning, varför det är viktigt att undersökaren är van vid problematiken och kan göra en funktionell undersökning. Mitt råd är att söka hos din idrottsläkare för att få en korrekt diagnos. Först därefter kan man tala om vad som bör göras åt problemet.